Jeep Grand Cherokee Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
MADX AGENCY – CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHUYÊN SÂU CHO TỪNG KHÁCH với công cụ chạy quảng cáo Facebook
MADX Agency xem mỗi vấn đề của khách hàng là của mình và tìm mọi giải pháp để giải quyết nó một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Với MADX, mỗi khách hàng sẽ có một chiến lược phát triển riêng.

Chiến dịch chạy quảng cáo Facebook mang lại doanh thu gấp từ 5 lần cho khách hàng
  1. Lập kế hoạch: Xây dựng chiến lược lâu dài với nhiều phương án cụ thể phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp.
  2. Xây dựng giải pháp: Đo lường, phân tích và lựa chọn các chiến thuật, công cụ phù hợp để hoàn thành mục tiêu.
  3. Bám sát chiến lược kinh doanh: Hoạt động Digital Marketing thực hiện theo chiến lược kinh doanh cụ thể theo từng khách hàng.
  4. Đo lường và tối ưu liên tục: Hệ thống đo lường cung cấp kết quả chính xác cho từng chiến dịch. MADX Agency tối ưu liên tục để mang đến kết quả tốt nhất.
  5. Đề xuất giải pháp theo tình hình thực tế: Vận dụng công nghệ số phân tích tình hình thực tế để tìm ra giải pháp phù hợp cho mọi vấn đề.
  6. Triển khai nhanh chóng, chuyên nghiệp: Lựa chọn nguồn lực phù hợp để triển khai dự án nhanh chóng với chất lượng tốt nhất.
  7. Báo cáo minh bạch, dễ hiểu: “Hiểu số và tối ưu theo số” – MADX Agency cung cấp báo cáo chính xác với những số liệu quan trọng.
  8. Quản lý chuyên nghiệp: Hệ thống CRM giúp quản lý, đo lường chiến dịch Marketing & tối ưu quá trình chăm sóc khách hàng.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kế hoạch chi tiết phát triển doanh thu bằng công cụ chạy quảng cáo facebook nhé!
 
1 - 1 of 1 Posts
Top